Městské divadlo J. K. Tyla

Současně se stavbou nové radnice byl v jejím zadním traktu postaven městský pivovar, který po požáru roku 1781 zůstal v sutinách. Prostor někdejší sladovny tohoto pivovaru si vybrali roku 1832 třeboňští měšťané k vybudování divadla, které bylo již v následujícím roce slavnostně otevřeno. V hledišti je zavěšen lustr z buquoyských skláren na Novohradsku.