Rybník Svět

Rozloha 201,3 ha. Rybník z let 1571–73, je dílem Jakuba Krčína z Jelčan. „Nevděk“, tak zněl původní název rybníka o výměře 380 ha. Ovšem po povodni v roce 1611 byl rozdělen na rybníky Opatovický a Svět. Rybník Svět se nachází na jižním okraji města Třeboně a jeho historie je vázána na samo město.